Men vi sinh - hỗ trợ tiêu hóa

Sản phẩm có chứa các vi sinh vật có lợi (lợi khuẩn). Khi vào đường tiêu hóa, men vi sinh sẽ cải thiện cân bằng của hệ tạp khuẩn ruột và mang lại lợi ích cho sức khỏe người dùng

Thông tin sản phẩm

 

Thành phần:

Bacillus clausii 3×10^8 CFU
Bacillus subtilis(HU58) 3×10^8 CFU
Bacillus coagulans 3×10^8 CFU